Pluhur barishte

0

Ekstraktet e bimëve me cilësi të lartë dhe pluhuri i barit janë formulime të veçanta që mund të blihen ose si një barishte e vetme në formë pluhuri ose si një përzierje e disa pluhurave të ndryshme bimore. Kombinimi i pluhurave përcakton efikasitetin e formulimit, kështu që saktësia në raport është kritike. Pluhurat mund të konsumohen në mënyra të ndryshme. Ato mund të merren nga goja në sasitë që rekomandohen, të kombinuara me ujë të vluar dhe të konsumohen si çaj ose përzierje, apo edhe të kombinohen me përbërës të përshtatshëm si mjalti dhe të merren si një pilulë e vogël. Në shumicën e rasteve, pluhurat bimor nuk përgatiten menjëherë sipas kërkesës.
Në vend të kësaj, ato përgatiten siç duhet paraprakisht dhe ruhen për përdorim në kohën e duhur.
Si rezultat, pluhuri bimor duhet të përgatitet, ruhet dhe përdoret me kujdes për të ruajtur efektivitetin e tyre dhe për të përmbushur funksionin e synuar. Për t'i shërbyer më mirë pacientëve dhe për të ruajtur efikasitetin e tyre, pluhurat bimor dhe formulimet e tyre tani prodhohen edhe në treg si tableta.

16