monomer

0

Një monomer është një molekulë e cilësdo prej një grupi përbërjesh, shumica e të cilave janë organike, që ka aftësinë të reagojë me molekula të tjera për të formuar polimere, ose molekula shumë të mëdha. Polyfunksionaliteti, ose aftësia për të formuar lidhje kimike me të paktën dy molekula të tjera monomeri, është karakteristika më e rëndësishme e një monomeri. Ekstraktet dhe monomerët e bimëve me cilësi të lartë mund të kornizojnë polimere të drejtë, në formë zinxhiri, por monomerët me dobishmëri më të lartë prodhojnë artikuj polimerikë të rrjetit të ndërlidhur.

21